Skip to content

การหันอะโวคาโด

 

อย่าบีบหรือทําหล่น

อะโวคาโดอาจชําง่าย จึงควรระมัดระวังเป็นพิเศษ

การเลือกและเก็บอะโวคาโด

เลือกอะโวคาโดทิสุกสําหรับคุณ